Lew jest zwierzęciem.(Sentence Note)

  • zwierzę zwierzęcia (n noun) (Nom pl = zwierzęta, Gen pl = zwierząt) = an animal