Lepiej odłóż broń. (Sentence Note)

NOTE: odłożyć (-żę -żysz odłóż) (pf), (impf) odkładać = delay, postpone, put off, set aside, put back, put down.