Lepiej być samemu niż w złym towarzystwie. (Sentence Note)

towarzystwo (noun) = company, association, society, companionship.

  • dotrzymać ~wa = keep s.o. company.
  • w ~wie +Genitive = in the company of