Lektura jest dla umysłu tym czym ćwiczenia dla ciała.

lektura f = reading, reading matter