Lekarz starał się usunąć nabój z jego pleców.

  • nabój ‑boju mi.noub = cartridge, round (of ammunition), refill