Lekarz nakazał mu wstrzymać się od picia. (Sentence Note)

  • nakazać ‑każę ‑żesz pf, impf nakazywać ‑zuję ‑jesz = to demand, require
  • kazać ‑żę ‑żesz impf +Dat +infin = to order, command, instruct, tell.
  • rozkazać ‑każę ‑żesz pf, impf rozkazywać ‑zuję ‑jesz +Dat = to give order, to command to