Lekarz dał jej pigułki przeciwbólowe.(Sentence Note)

  • przeciwbólowy (adj) = analgesic, pain-killing (przeciw- = against -bólowy = pain)
  • pigułka -łek (feminine diminutive noun of piguła = pill)
  • pigułki przeciwbólowe = painkillers