Łatwiej jest wystartować niż wylądować.

  • startować ‑tuję ‑jesz impf, pf wystartować 1] start 2] take off (of an airplane) 3] be a candidate (for election)