Lato się skończyło zanim się zorientowałem.

  • orientować się ‑tuję ‑jesz impf, pf zorietować się = to be aware. w+L be familiar with. know (where s.t. is)
1 Like