Łączą ich wspólne interesy. (Sentence Note)

  • łączyć ‑czę ‑czysz impf, pf połączyć or złączyć = to join, link, fuse, unite, combine, amalgamate.
  • & się = be united, joined