Kupiliśmy ogromny fortepian, który zajął połowę dużego pokoju.

  • fortepian mi.noun = a (grand) piano