Kumpikaan heistä ei osallistunut kokoukseen.

Swedish Translation

Ingendera deltog på mötet.

My understanding is that kumpikaan means neither, so isn’t heistä a bit redundant? Or could they be more than two?