Ktoś zniszczył mój aparat.

NOte: niszczyć (-czę -czysz) (impf), (pf) zniszczyć (transitive) = to destroy, ruin, spoil, devastate. (Intransitive) ~ się = to be destroyed, destroy one another