Ktoś włamał mi się do mieszkania. (Sentence Note)

włamać się ‑mię ‑miesz pf, impf włamywać się ‑muję ‑jesz + do + Gen = to break into