Ktoś nas otruł.

  • otruć otruję ‑jesz pf, impf otruwać = to poison
  • truczina f.noun = a poison