Która godzina ci odpowiada?

odpowiadać = 1] to suit 2] reply/respond