Kto zamawiał wódkę?

  • zamówić ‑wię ‑wisz pf, impf zamawiać = to order, commission