Kto wynalazł telefon? (Sentence Note)

NOTE: wynaleźć (-najdę -najdziesz -nalazł -naleźli) (pf), (impf) wynajdywać (-duję -jesz) = to discover, invent, devise.