Kto sprawił, że jesteś tym kim jesteś? (Sentence Note)

NOTE: sprawić (-wię -wisz) (pf), (impf) sprawiać = to cause, occasion, acquire. butcher (pig, etc)