Kto rozbił butelkę? (Sentence Note)

  • rozbić ‑biję ‑jesz pf, impf rozbijać = to break apart, smash, wreck