Kto jest twoim ojcem?

Kim jest twój ojciec i co robi?

Oba zdania są poprawne.

1 Like

Is it taken from a movie?

Yes, Kindergarten Cop (1990).