Księżyc wzniósł się ponad chmury.

  • wznieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf wznośić ‑noszę ‑sisz = to lift, raise, erect. ~ toast = to raise a toast. nad+I = tower over
  • & się = become raised, float up