Krowa, co ryczy, mało mleka daje.

  • ryczeć ‑czę ‑czysz impf, pf ryknąć ‑nę ‑niesz ryknął [arch rykł] = to bellow, roar
  • more literally ‘‘A cow who moos (a lot), gives little milk’’. (A boastful but inactive/weak person).