Królowa była na tyle łaskawa, że nas zaprosiła.

  • łaskawy (alt masc = łaskaw) aj = gracious, kind. av łaskawie