Krążyły pogłoski o porażce.

porażka ‑żek f = defeat, reversal (of fortune)