Krąży nowy wirus grypy.

  • krążyć ‑żę ‑żysz impf = to circulate.