Koty potrafią widzieć w ciemnościach. (Sentence Note)

ciemność (f noun, often plural) = dark, darkness