Kościelne dzwony biją.

  • kościelny (aj of kościół) = 1] ecclesiastical, church 2] as a m.noun = a churchwarden