Korzystaj z dnia dzisiejszego.

Korzystaj z dnia dzisiejszego = lit. make use of today’s day = seize the day, live for the moment (enjoy the present and don’t worry about the future).