Koniecznie idź do lekarza.(Sentence Note)

  • koniecznie av = necessarily, definitely, absolutely (it is an important necessity)