Konferencja ma się odbyć pojutrze w Tokio. (Sentence Note)

  • odbyć się (‑będę ‑dziesz) pf, impf odbywać się = to happen, to take place