Kończyło nam się paliwo, a co gorsza - zaczął padać gęsty śnieg.

  • gęsty aj = thick, dense. av gęsto.
  • comp aj = gęstszy or gęściejszy. comp av = gęściej