Kolejka na stadionie nie była długa.(Sentence Note)

stadion (mi noun) = stadium