Kocham potajemnie żonę innego mężczyzny.(Sentence Note)

potajemny (aj) = secret, surreptitious. (av) potajemnie = secretly, in secret, surreptitiously