Kochaj jakbyś nigdy nie został zraniony. (Sentence Note)

  • zraniony (adjective) = hurt, wounded, injured
  • ranić -nię -nisz (impf), (pf) zranić = to wound, hurt
  • zranienie (n noun) = wound, laceration