Klucze od garażu zniknęły. (Sentence Note)

niknąć ‑nę ‑niesz nikł impf, pf zniknąć = to vanish, die away