Kim jesteś? Domyślam się, że nie jesteś stąd. (Sentence Note)

  • domyślić się (‑lę ‑lisz) (pf), (impf) domyślać się + Gen = to guess, imagine, suppose.