Kilka razu nie udało się mu, ale w końcu odniósł sukces.

odnieść -niosę -niesiesz -niósł -niosła -nieśli (pf), (impf) odnosić -szę -sisz = to carry off, achieve, meet with (victory, success, etc).