Kierowcy powinni mieć zapięte pasy.

  • zapięty adj = buckled, fastened