Kierowca autobusu odniósł niewielkie obrażenia. (Sentence Note)

-odnieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf odnosić ‑szę ‑sisz = carry off, achieve, meet with (victory, success, etc)