Kiedy zamierzasz jej powiedzieć? (Sentence Note)

  • zamierzyć (-rzę -rzysz) (pf), (impf) zamierzać = to intend. ~ się na+Acc = swipe at s.o.
  • zamiar (mi noun) = an intention.
  • mieć zamiar = have the intention, intend.
  • z zamiarem = with intent, intentionally, on purpose