Kiedy zadzwonił telefon, wyskoczył z łóżka. (Sentence Note)

  • wyskoczyć -czę -czysz (pf), (impf) wyskakiwać -kuję -jesz = to leap out, hop out.
  • co koń wyskoczy (idiom) = as fast as the horse could fly = like a bat out of hell