Kiedy wypadek miał miejsce?

When did the accident take place?