Kiedy świat powstał? (Sentence Note)

  • powstać ‑stanę ‑niesz pf, impf powstawać ‑staję ‑jesz ‑stawaj = arise, come into existence.
  • +z+G = to originate from