Kiedy spłacę wszystkie moje długi, nic mi nie zostanie.

spłacić ‑cę ‑cisz pf, impf spłacać = to pay off