Kiedy się rozpocznie? (Sentence Note)

rozpocząć (-cznę -niesz) (pf), (impf) rozpoczynać (transitive) start, begin, initiate, inaugurate, launch, kick off. (intrans) ~ się start ,begin