Kiedy ktoś podejmuje temat polityki, on zawsze potem musi przemyśleć swoje poglądy na wszystko. (Sentence Note)

  • podjąć (podejmę podejmiesz) (pf), (impf) podejmować (podejmuję -jesz) =
    1] to take on, undertake (work, risk, etc). 2] draw, take out (money from the bank).
  • & się + Gentive = to undertake something
  • podejmuje temat = phrase = literally, one undertakes a subject = one brings up a subject, one deals with a subject