Kiedy go widzę, nie umiem powstrzymać współczucia. (Sentence Note)

  • współczucie (noun) = sympathy, commiseration
  • współczuć (-czuję -jesz) (impf) +Dative = to sympathize, commiserate with
  • współczujący = (adj) = sympathetic, compassionate. (adv) = współczująco