Kiedy dojedziemy?

  • dojechać ‑jadę ‑jedziesz pf, impf dojeżdżać = to drive as far as, commute, pull into (station).
  • dojeżdżać do pracy = to commute