Każdy w biurze był pod wrażeniem sposobu w jaki Tom poradził sobie z problemem.(Sentence Note)

  • radzić -dzę -dzisz radź (impf), (pf) poradzić + Dative = to advise.
  • & sobie = to manage, handle, deal (with)
  • & sobie sam = to fend for o.s.